Jak nakonfigurovat bránu Windows Firewall v systému Windows 10

How Configure Windows Firewall Windows 10

Naučte se, jak spravovat a konfigurovat nastavení brány firewall systému Windows a spravovat bránu firewall systému Windows 10 prostřednictvím levého podokna appletu brány firewall v Ovládacích panelech.Brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě a poté je podle nastavení brány firewall buď blokuje, nebo umožňuje jejich průchod do počítače. Brána firewall může zabránit hackerům nebo škodlivému softwaru v přístupu k vašemu počítači se systémem Windows 10/8/7 prostřednictvím sítě nebo internetu. Brána firewall může také pomoci zabránit vašemu počítači v odesílání škodlivého softwaru do jiných počítačů.Nakonfigurujte bránu Windows Firewall

Většinu nastavení brány Windows Firewall můžete upravit v levém podokně appletu Firewall v Ovládacích panelech.

Nakonfigurujte bránu Windows Firewall1. Zapněte bránu Windows Firewall

Toto nastavení je vybráno ve výchozím nastavení. Když je brána Windows Firewall zapnutá, je většině programů blokována komunikace prostřednictvím brány firewall. Kliknutím na ikonu Zapněte nebo vypněte bránu firewall vám umožní povolit nebo zakázat bránu Windows Firewall ve vašem počítači.

2. Blokujte všechna příchozí připojení brány firewall, včetně připojení v seznamu povolených programů

Toto nastavení blokuje všechny nevyžádané pokusy o připojení k počítači. Toto nastavení použijte, když potřebujete maximální ochranu svého počítače, například když se připojujete k veřejné síti v hotelu nebo na letišti nebo když se počítačový červ šíří po internetu. S tímto nastavením nebudete upozorněni, když brána Windows Firewall blokuje programy, a programy v seznamu povolených programů jsou ignorovány. Když zablokujete všechna příchozí připojení, můžete stále prohlížet většinu webových stránek, odesílat a přijímat e-maily a odesílat a přijímat okamžité zprávy.

3. Vypněte bránu Windows Firewall

Nepoužívejte toto nastavení, pokud v počítači nemáte spuštěnou jinou bránu firewall. Vypnutí brány Windows Firewall může způsobit, že bude váš počítač zranitelnější vůči poškození způsobenému hackery a škodlivým softwarem. Kliknutím na ikonu Zapněte nebo vypněte bránu firewall vám umožní povolit nebo zakázat bránu Windows Firewall ve vašem počítači.4. Blokujte nebo povolte programy prostřednictvím brány Windows Firewall

Ve výchozím nastavení je většina programů blokována bránou Windows Firewall, aby byl váš počítač bezpečnější. Některé programy mohou pro správnou funkci vyžadovat povolení komunikace přes bránu firewall. Postup je následující:

Klepněte na Povolte aplikaci nebo funkci prostřednictvím brány Windows Firewall . Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte.

block-allow-programs-firewall

Zaškrtněte políčko vedle programu, který chcete povolit, vyberte typy síťových umístění, ve kterých chcete povolit komunikaci, a poté klikněte na OK.

Pokud chcete programu povolit komunikaci prostřednictvím brány firewall, můžete jej přidat do seznamu povolených programů. Například nebudete moci odesílat fotografie v rychlé zprávě, dokud nepřidáte program rychlých zpráv do seznamu povolených programů. Chcete-li přidat nebo odebrat program do seznamu, klikněte na ikonu Povolte aplikaci nebo funkci prostřednictvím brány Windows Firewall odkaz pro otevření následujícího panelu, kde budete moci získat více podrobností o povolených programech a umožnit další aplikaci komunikovat přes bránu firewall.

Číst: Brána firewall systému Windows zablokovala některé funkce této aplikace .

5. Jak otevřít port v bráně Windows Firewall

Můžete také zablokovat nebo otevřít port v bráně Windows Firewall . Pokud brána Windows Firewall blokuje program a chcete tomuto programu povolit komunikaci prostřednictvím brány firewall, můžete to obvykle provést výběrem programu v seznamu povolených programů (nazývaném také seznam výjimek) v bráně Windows Firewall. Informace o tom, jak to provést, najdete v článku Povolení programu komunikovat prostřednictvím brány Windows Firewall.

Pokud však program není uveden, možná budete muset otevřít port. Chcete-li například hrát hru pro více hráčů online s přáteli, možná budete muset otevřít port hry, aby brána firewall umožňovala informacím o hře dostat se do vašeho počítače. Port zůstane otevřený po celou dobu, takže nezapomeňte zavřít porty, které už nepotřebujete.

Kliknutím otevřete bránu Windows Firewall. V levém podokně klikněte na Pokročilé nastavení .

Windows 7 pokročilý firewall

Šablona půdorysu aplikace Excel

V dialogovém okně Brána firewall systému Windows s pokročilým zabezpečením v levém podokně klikněte na Příchozí pravidla a potom v pravém podokně klikněte na Nové pravidlo .

pravidla brány firewall systému Windows

Dále postupujte podle pokynů na obrazovce k logickému závěru.

Správa brány Windows Firewall

Windows 10 vám umožňuje přístup k pokročilým nastavením, včetně konfigurace filtrování odchozích připojení, prostřednictvím ovládacího panelu. Windows vám dává tři možnosti -

 • Veřejná síť,
 • Domácí síť
 • Pracovní síť.

Ve výchozím nastavení brána firewall systému Windows 10/8/7 blokuje připojení k programům, které nejsou na seznamu povolených programů. U všech typů sítí vám nyní umožňuje konfigurovat nastavení pro každý typ sítě zvlášť. To je to, co se označuje jako Více profilů aktivní brány firewall .

Většina by raději nechala bránu firewall systému Windows nastavit na výchozí hodnoty a zapomenout na ni. Výchozí nastavení je dost dobré. Ti, kteří ji chtějí doladit, mohou bránu firewall systému Windows spravovat následujícími způsoby:

1) Aplikace Ovládací panely brány firewall systému Windows.

Toto je nejjednodušší a dostačující pro rutinní úkoly.

Správa brány Windows Firewall

Je to nejjednodušší - a nejméně schopné. Ale s ním můžete dokončit rutinní úkoly, jako je povolení programu nebo blokování všech příchozích připojení. Toto propojení Technet true vám pomůže začít.

2) Brána Windows Firewall - pokročilé zabezpečení.

Jedná se o snap-in a předdefinovanou konzolu pro Microsoft Management Console nabízí mnohem podrobnější kontrolu nad pravidly, výjimkami a profily. Můžete k nim přistupovat také prostřednictvím aplikace Ovládací panely.

3) Nástroj Netsh

The Nástroj Netsh , zejména jeho Firewall aAdvfirewallkontext umožňuje provádět nastavení brány firewall z okna příkazového řádku nebo z dávkového programu. Naučit se jak ke správě brány Windows Firewall použijte příkaz Netsh .

4) Editor objektů Zásady skupiny

To zahrnuje modul Windows Firewall With Advanced Security pod:

Konfigurace počítače Nastavení systému Windows Nastavení zabezpečení Brána firewall systému Windows s pokročilým zabezpečením.

Bránu Windows Firewall lze navíc spravovat pomocí řady zásad, které najdete v:

Konfigurace počítače Šablony pro správu Síť Síťová připojení Brána firewall systému Windows.

Mimochodem, téměř celkem 0f přes 3000 nastavení lze konfigurovat pomocí Editoru zásad skupiny (gpedit.msc). Zásady zabezpečení skupiny však nejsou součástí Windows Home Edition.

Pomocí nich můžete také otestovat bránu firewall bezplatné testy firewallu online .

Stáhněte si Nástroj pro opravu PC a rychle vyhledejte a opravte chyby systému Windows automaticky

Tento freeware vám pomůže lépe spravovat bránu Windows Firewall :

 1. Ovládání brány firewall systému Windows
 2. Windows Firewall Notifier
 3. Správa brány Windows Firewall .

Podívejte se na tento příspěvek, pokud budete někdy potřebovat opravit bránu firewall systému Windows .

Populární Příspěvky