Myš Windows 10 dvakrát automaticky klikne

Windows 10 Mouse Clicks Twice Automatically

Pokud vaše myš se systémem Windows 10 začala dvojitým kliknutím na jedno kliknutí náhodně, zde je několik věcí, na které je třeba se podívat, abyste problém vyřešili. Tento problém lze vysledovat u hardwaru, softwaru nebo dokonce ovladačů. V tomto článku vám pomůžeme vyřešit problém s poklepáním myší na Windows.Pokud vaše myš se systémem Windows 10 začala poklepáním na jedno kliknutí náhodně, zde je několik věcí, které je třeba se podívat, abyste problém vyřešili. Tento problém lze vysledovat u hardwaru, softwaru nebo dokonce ovladačů. Někteří uživatelé systému Windows narazili na tento záhadný problém náhodného dvojitého kliknutí myší. Tento podivný problém brzdil pracovní toky uprostřed a vytvořil úkol daleko nad rámec zamýšleného. Tento problém je analogický, kdy jediné levé kliknutí způsobí falešné dvojité kliknutí vedoucí k provedení jiné aktivity, než byla provedena úloha.Kliknutí myší na Windows 10 dvakrát

Pokud vaše myš poklepává, budete možná muset provést následující:

  1. Zkontrolujte myš na jiném systému. Možná je hardware vadný.
  2. Vyzkoušejte myš na více programech. Možná konkrétní program vytváří problémy.
  3. Zkontrolujte vlastnosti myši
  4. Přeinstalujte ovladače myši a dotyku
  5. Spusťte Poradce při potížích s hardwarem
  6. Odstraňování problémů ve stavu čistého spuštění.

I když je problém neuvěřitelně frustrující, v tomto článku pojednáváme o některých řešeních k jeho vyřešení.1] Vyberte poklepáním otevřete položku v Ovládacích panelech

otevřeno Možnosti Průzkumníka souborů v Ovládacích panelech.

Pod Všeobecné záložka, Klepněte na položky následujícím způsobem části, klikněte na přepínač, který čte Dvojitým kliknutím otevřete položku (jedním kliknutím ji vyberete) .

spusťte Windows 10 v režimu Windows 7

Kliknutí myší na Windows 10 dvakrátKlikněte na Použít a OK.

2] Přeinstalujte nejnovější ovladač myši

Otevřete nabídku Rychlý přístup stisknutím kombinace kláves Win + X. Jít do Správce zařízení ze seznamu nabídky.

Vyhledejte a vyhledejte Myši a další ukazovací zařízení ze seznamu na levé straně okna.

Rozšířit Myši a další ukazovací zařízení .

Klikněte pravým tlačítkem na ovladač a klikněte na Odinstalovat .

Restartujte počítač.

Pokud se ovladače po restartu počítače nenainstalují automaticky, přejděte na web výrobce počítače a nainstalujte nejnovější ovladače.

jak označit fotografie v systému Windows 10

3] Spusťte Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními

The Poradce při potížích s hardwarem a zařízením je automatizovaný nástroj, který pomůže při identifikaci problémů s hardwarem a jinými zařízeními. Poradce při potížích také poskytuje podrobnosti o tom, jak je opravit. Následující kroky vás provedou spuštěním Poradce při potížích.

Otevřete dialogové okno Spustit stisknutím kombinace kláves Win + R.

Otevřete ovládací panel a klikněte na Ok.

Klikněte na Odstraňování problémů.

V části Hardware a zvuk klikněte na Nakonfigurujte zařízení . Otevře se nové okno pro odstraňování problémů.

Kliknutím na tlačítko Další spusťte Poradce při potížích s hardwarem a zařízením. Počkejte, až se skenování dokončí.

Pokud bude nalezen problém, bude předložena zpráva. Vyberte ten, který chcete opravit, a klikněte na tlačítko Další. Poradce při potížích problém vyřeší, pokud existuje.

4] Aktualizujte dotykové ovladače

Stiskněte klávesu Windows + X na klávesnici.

Přejděte do Správce zařízení.

Klepněte pravým tlačítkem myši na zařízení / ovladač myši.

Klepněte na Aktualizujte software ovladače a poté postupujte podle pokynů v zobrazeném průvodci.

kingsoft powerpoint

Restartujte počítač a zkontrolujte.

5] Odstraňte problémy ve stavu čistého spuštění

NA Clean Boot pomáhá překonat softwarové konflikty a kontroluje, zda v systému nedochází ke konfliktu mezi aplikacemi třetích stran. Když spustíte počítač v čistém spuštění, počítač se spustí pomocí předem vybrané minimální sady ovladačů a spouštěcích programů a protože počítač začíná s minimální sadou ovladačů, některé programy nemusí fungovat podle očekávání.

Řešení problémů s čistým spuštěním je navrženo tak, aby izolovalo problém s výkonem. Chcete-li provést řešení potíží s čistým spuštěním, musíte provést řadu akcí a po každé akci restartovat počítač. Možná budete muset ručně deaktivovat jednu položku za druhou, abyste se pokusili určit tu, která způsobuje problém. Jakmile pachatele identifikujete, můžete zvážit jeho odstranění nebo deaktivaci.

Podle těchto pokynů proveďte čisté spuštění.

Stisknutím klávesy „Windows + R“ otevřete pole Spustit. Typ msconfig a klikněte na OK.

Přejděte na kartu Obecné a klikněte na přepínač pro Selektivní spuštění .

Zrušte zaškrtnutí políčka s Načíst položky po spuštění.

Přejděte na kartu Služby.

Zaškrtněte políčko, které říká Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.

Klikněte na Zakázat vše.

Přejděte na kartu Po spuštění a klikněte na Otevřít Správce úloh.

Na kartě Po spuštění klepněte pravým tlačítkem na každou povolenou položku po spuštění a vyberte možnost Zakázat.

Windows 10 apc index nesoulad

Klikněte na OK a restartujte.

Po odstranění potíží resetujte počítač podle pokynů a vraťte se do normálního režimu spouštění.

Otevřete výzvu Spustit stisknutím klávesy „Windows + R“.

Typ msconfig a klikněte na OK.

Přejděte na kartu Obecné a vyberte Normální spuštění.

Přejděte na kartu Služby a zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt všechny služby společnosti Microsoft .

Klikněte na Povolit vše.

Přejděte na kartu Po spuštění a klikněte na Otevřít Správce úloh

Povolte všechny své spouštěcí programy.

Klikněte na OK a restartujte

Stáhněte si Nástroj pro opravu PC a rychle vyhledejte a opravte chyby systému Windows automaticky

Pokud výše uvedená řešení nepomohou, zkuste zkontrolovat nejnovější aktualizace systému Windows. Někdy může instalace aktualizací problémy vyřešit. Problém také nastává, pokud jste ovladače nenainstalovali správně nebo pokud používáte nekompatibilní ovladač. V takovém případě nainstalujte ovladače v režimu kompatibility.

Populární Příspěvky